Dasar Penghantaran

Polisi Penghantaran Standard

25 Februari, 2020

Dasar Penghantaran Percuma, Kadar Sama Rata dan kadar standard ini hanya terpakai terhadap produk dan jenama Market Malaysia terpilihyang dibeli melalui Laman ini. Kadar penghantaran standard akan dikenakan terhadap semua item yang tidak terpilih. Penghantaranpercuma layak untuk lokasi di seluruh Semenanjung Malaysia dan pesanan tersebut perlulah berjumlah sekurang-kurangnya RM390. Bagiproduk-produk terpilih selepas semua diskaun yang terpakai telah dikenakan (tidak termasuk cukai dan bayaran yuran yang lain).